Aantekeningen


Treffers 1 t/m 100 van 222

      1 2 3 Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1 2 ADDR
Bergum
3 CITY Bergum


Voor huwlijk wonende te Bergum Naar Dockum gekomen in 1765 
Groenberg, Ate Feddes (I395)
 
2 2 ADDR
Gorredijk
3 CITY Gorredijk 
Margrita, Maria (I529)
 
3 2 ADDR
Harlingen
3 CITY Harlingen 
Tjeerds, Hiltie (I715)
 
4 2 ADDR
Hogebeintum
3 CITY Hogebeintum 
Fransen, Trijntje (I375)
 
5 2 ADDR
Hogebeintum
3 CITY Hogebeintum 
de Jong, Jan Yedes (I476)
 
6 2 ADDR
Huizum
3 CITY Huizum 
Sijbrens, Hiltje (I673)
 
7 2 ADDR
Lutjelollum
3 CITY Lutjelollum 
de Heren, Heiltie Lucas (I408)
 
8 2 ADDR
Marrsum
3 CITY Marrsum 
Goffes, Antje (I394)
 
9 2 ADDR
Marrum
3 CITY Marrum 
Fopkes, Gerlandje (I372)
 
10 2 ADDR
Marrum
3 CITY Marrum 
Saakes, Ritske (I626)
 
11 2 ADDR
Menaldum
3 CITY Menaldum 
Klaassens, Rienk (I495)
 
12 2 ADDR
Salverd (bij Franeker)
3 CITY Salverd (bij Franeker) 
Salverda, Otte Sybes (I634)
 
13 2 ADDR
Tietejerk
3 CITY Tietejerk 
Linde, Jan Sjoerds van der (I524)
 
14 2 ADDR
Vrouwenbuurt
3 CITY Vrouwenbuurt 
Jurgens, Mettje (I486)
 
15 2 ADDR
Wanswert
3 CITY Wanswert 
Molenaar, Klaas Foppes (I554)
 
16 2 ADDR
Westernijkerk
3 CITY Westernijkerk 
Martens, Jan (I530)
 
17 16-12-1917 Beroep Smid bij de gemeentelijke gasfabriek. Erich, Johannes Theodorus (I257)
 
18 1937 Timmerman van beroep
Via Haarlem naar Amsterdam
Oomzegger Franciscus Hooghiemstra komt 5-11-1919 vanuit Dokkum bij het gezin inwonen. 
Erich, Johannes Wouter (I261)
 
19 22-10-1936 Verhuist het gezin naar de Haarlemermeer
30-6-1937 Komt het gezin terug naar Amsterdam te wonen. 
Erich, Johannes Gerardus Antonius (I249)
 
20 24-9-1699 Attestatie naar Tzum Hervormd huwlijk.
Aangifte voor het gerecht 9-9-1699 Franeker
Huwelijks proclamatien te Tzum 10,17 en 24 September 1699
Hervormd huwelijk te Tzum 24-9-1699 
Gezin F105
 
21 27-7-1914 Beroep Pakhuisknecht Erich, Franciscus (I192)
 
22 3 huwelijks proclematies te Bergum Gezin F4
 
23 A146.
Banketbakker 
Salverda, Hendrik (I630)
 
24 ADDR Voorstraat 52
CONT Goor 
Brinkers, Johanna Louisa (I67)
 
25 Adriaan is op zijn zesde overleden door een verkeersongeluk bij zijn ouders voor op straat. Bron: Ide Erich Erich, Adriannus Antonius (I127)
 
26 Akte 37, Houtstraat 21
Namiddags half vijf.
R.C.
Zonder beroep 
Erich, Johanna Louisa (I243)
 
27 Akte A 780 Keeskamp, Hendrikus (I865)
 
28 akte nr. 32 Gezin F355
 
29 Alles te Dockum:
Huwlijks Proclamatie voor de Herv kerk 8,15 &23 Mei& dito getr
Huwlijks aangifte voor het gerecht, Akte voor de Presiderende Burgermeester van Dockum 7-5-1763
Huwlijk voor de Rooms Katholieke kerk 23-5-1763
Volgens Dirk de Jager is de achternaam Jilkes 
Gezin F263
 
30 Anna geeft in Amsterdam voornamelijk 14 november 1863 op als geboortedatum. Wat dus 7 dagen later is dan de geboortedatum aangeeft. Wel kloppen de door haar opgegeven namen van haar ouders.  Wolbertus, Anna (I778)
 
31 Antonius gaat als eerste van zijn gezin naar Amsterdam in nov 1889 en gaat hij wonen in de Mariniers Kazerne aldaar. Zijn ouders en broers en zusters verhuizen op 16 mei 1891 vanuit Leeuwarden naar de Egelantiersgracht nr 52 te Amsterdam. Ze verhuizen op 6 januari 1892 naar de Kattenburgerstraat nr. 138 en verhuizen in september 1892 weer terug naar Leeuwarden. Antonius verhuist in 1887 van de Mariniers kazerne naar de Witteburgerstraat 34 Amsterdam en in 1898 woont hij in kattenburgkade 15 Amsterdam (Geboorte akte Johannes).
Ene Joseph Gotj? geb 5-3-1892 te Amsterdam woont bij het gezin in vermeld staat "bek" vermoedelijk bekende. Hoelang en wanneer onbekend.
Ene Margaretha van der Straate geb 10-1-1876 woont vanaf 31-1-1893 bij het gezin in tot hoelang is onbekend.
Maria Johanna Cornelia Schenk vrouw van jongste zoon Johannes Gerardus Antonius woont van 20-10-1920 tot 4-10-1922 bij het gezin in. En ze krijgen er gedurende die tijd ook hun eerste zoon Antonius (5-8-1922) 
Erich, Antonius (I125)
 
32 Antonius Maria Erich is de enige zoon van Antonius Erich (roepnaam Tom Erich).  Bron (S51)
 
33 Arbeider, Dagloner, Landbouwer Hooghiemstra, Bauke Tjerks (I435)
 
34 Begraafregister De Nieuwe Ooster; NL-SAA-3245167
grafnummer:62-3-0348 
Sickman, Hendrika Johanna (I672)
 
35 Begraven op de Rooms Katholieke begraafplaats van Leeuwarden Waanders, Berendina (I753)
 
36 Begraven op de Rooms Katholieke begraafplaats. van der Werf, Maria Agatha (I762)
 
37 Beroep = Baardenscheerder Barendsma, Christianus Jeltes (I17)
 
38 Beroep Filmoperateur Erich, Johannes Wouter (I260)
 
39 Beroep Pianist Erich, Antonius (I144)
 
40 Beroep Timmerman
Godsdienst RC 
Erich, Gerardus Johannes (I212)
 
41 Beroep: Dienstbode Hooghiemstra, Gesina (I942)
 
42 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden daarom niet weergegeven aan niet ingelogde gebruikers. U kunt een account aanvragen om toegang te krijgen. Geanonimiseerd (geen datum van overlijden bekend mogelijk een levend persoon daarom alleen toegankelijk voor ingelogde gebruikers) (I196)
 
43 Beroep: Landbouwer Essink, Berend (I363)
 
44 Beroep: Landbouwster Blokhorst, Geertruid (I44)
 
45 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden daarom niet weergegeven aan niet ingelogde gebruikers. U kunt een account aanvragen om toegang te krijgen. Geanonimiseerd (geen datum van overlijden bekend mogelijk een levend persoon daarom alleen toegankelijk voor ingelogde gebruikers) (I275)
 
46 Beroep: naaister
Bij huwelijk 21 jaar oud 
Essink, Hermina (I364)
 
47 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden daarom niet weergegeven aan niet ingelogde gebruikers. U kunt een account aanvragen om toegang te krijgen. Geanonimiseerd (geen datum van overlijden bekend mogelijk een levend persoon daarom alleen toegankelijk voor ingelogde gebruikers) (I505)
 
48 Beroep: Timmerman
Bij huwelijk 25 jaar oud 
Waanders, Jan (I755)
 
49 Beroep: Timmerman
Geloof: RC 
Erich, Johannes Sjabbes (I256)
 
50 Beroep: Timmerman Waanders, Nicolaas (I757)
 
51 Beroep: Timmerman en caf? houder
Geloof RC
Het gezin vertrekt 19-10-1917 naar Utrecht 
Erich, Franciscus (I201)
 
52 Beroep: Timmerman, Aannemer
Geloof: RC
Verhuist op 70 jarige leeftijd nog naar Utrecht en trekt bij zijn zoon Wietze in. 
Erich, Sjabbe Franciscus (I325)
 
53 Bij 21 jaar zonder beroep Tilma, Eke Jans (I710)
 
54 Bij het huwlijk "Jongedochter van Dockum" Bruinsma, Janke Bastiaans (I72)
 
55 Bij huwelijk o/d klokslag van Bergum Jans, Tjalling? (I467)
 
56 Bij huwelijk Jongedochter wonende op Silverstraat te Franeker Brunia, Amtie Agges (I73)
 
57 Bij huwelijk Mede vroedschap deze stede Ennema, Johannes (I120)
 
58 Bij huwelijk van Warga Abes, Wiebe (I2)
 
59 Bij huwelijk van Warga Andries, Tjitske (I5)
 
60 Bij huwelijk wonende onder Damwoude Tjalles, Rinskje (I714)
 
61 Bij huwelijk wonende Swaagwesteinde o/d Damwoude Aebes, Janke (I3)
 
62 Bij huwelijk wonende te Ferwerd Takes, Dirk (I701)
 
63 Bij huwelijk wonende te Wartena Klaases, Sjoertje (I494)
 
64 Bron Grafsteen en bidprentje Erich, Johan Aloysius (I241)
 
65 Bronvermelding aangifte:
Geboorteakte Oostdongeradeel, 1867
Aangiftedatum 15 oktober 1867, blad nr. 74
Janke Erich, geboren 14 oktober 1867
dochter van Wouter Erich en Barbara Kienstra
wonende te NiawierGeboorteakte Oostdongeradeel, 1867

Janke vertrekt 3-4-1905 naar Vught en neemt haar intrek in een een inrichting "Voorburg".
Haar ongehuwde zuster Jetske neemt op 20-4-1905 haar taken thuis over entrekt bij haar zwager en kinderen in. 
Erich, Johanna Wouters (I245)
 
66 Bronvermelding overlijden:
Overleden te Beetgum 29-6-1864 wnd aldaar
Oud 73 jaar Wedn van Grietje Frederiks Godgriedt Becks
acte 30-6-1864 no153 overl huis no 61 s'avonds 9 uurOverlijdensakte DirkJacobus Hoitsma 
Hoitsma, Dirk Jacobus (I420)
 
67 Bronvermelding overlijden:
Overlijdensakte Leeuwarden, 1929
Aangiftedatum 18 januari 1929, akte nr. 30
Levenloos kind, overleden 17 januari 1929
zoon van Antoon ErichOverlijdensakte Leeuwarden, 1929 
Erich, Levenloos (I278)
 
68 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden daarom niet weergegeven aan niet ingelogde gebruikers. U kunt een account aanvragen om toegang te krijgen. Gezin F416
 
69 De grote vraag is kan Frans Christiaan Erich uit dit gezin afkomstig zijn?

Pro: Hij past, met zijn nog steeds zeer onzekere, geboortedatum (23 apr 1762) precies in het tijdsgat tussen eerste en tweede kind.
Pro: De enige Erich's in de regio Leeuwarden, Coevorden en Nijeveen (overlijdensakte van Juliana) in dit tijdsvak naast Frans Christiaan (Dokkum) en Hendrik Alberts (Harlingen).
Pro: Militair net zo als de eerste drie generaties achter Frans Christiaan.

Con: Johan Joost Evangelisch Luters en Frans Cristiaan was Rooms Katholiek maar dat kan hij geworden zijn voor zijn vrouw.
Con: Johan Joost had volgende de militaire administratie drie kinderen. Maar het zou kunnen dat één van de huidig geregistreerde kinderen vroeg is gestorven dus maar op zoek naar hun sporen in de regio. Deze Erich's heten te pas en te onpas "Erich", "Erik", of "Ehrich".  
Gezin F530
 
70 De naam van de fiesten zaak was "De Econoom" in de breedstraat Erich, Franciscus (I193)
 
71 De schrans in Huizum
In 1736 Huisman tot Bilgaard 
Doekes, Sijbren (I105)
 
72 Dedoopt in de hervormde gemeente van Blija en Hogebeintum Fransen, Trijntje (I375)
 
73 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden daarom niet weergegeven aan niet ingelogde gebruikers. U kunt een account aanvragen om toegang te krijgen. Geanonimiseerd (geen datum van overlijden bekend mogelijk een levend persoon daarom alleen toegankelijk voor ingelogde gebruikers) (I335)
 
74 Drie opvolgende huwelijks proclematien waarvan de laatste op 12-4-1761en diezelfde namiddag te Warga getrouwd. Gezin F246
 
75 Drie wettige Huwelijks proclamatien op 24-4-1750 en tevens op die dag getrouwd voor de hervormde gemeente van Marrum en Westernijkerk. Gezin F218
 
76 Drie zondaagse Proclamatien voor de Hervomde gemeente van Hallum en Westernijkerk waarvan de laatste op 30-5-1784, en met attestatie vertrokken naar Ferwert. Huwelijk proclamatie voor de hervormde kerk van Ferwert op 16,23 en 30 mei 1784 rn tevens getrouwd op die dag. Gezin F88
 
77 Drs Ind. Recht Rijksambtenaar Buitenlandse zaken, Bestuursabtenaar Ned. Indi Erich, Johan Albertus (I240)
 
78 Echtelieden Bouwlieden in de gemeente Diepenheim Gezin F37
 
79 Echtelieden wonende Achter de Hoven bij Leeuwarden Gezin F237
 
80 Elisabeth wordt aan de oostzijde van de kerk van Dokkum begraven waar Wouter nog geen maand later ook begraven zal worden. Jilles, Elisabeth (I474)
 
81 Enig kind en geboren op de westersingel
Had zelf 10 kinderen. 
Erich, Sjabbe Franciscus (I326)
 
82 Francisca is gek genoeg na 1892 nergens meer terug te vinden in welk doorzocht archief dan ook.

Antonius en zus Francisca verhuizen als eerste van hun gezin van Leeuwarden naar Amsterdam. Antonius gaat in nov 1889 wonen in de Mariniers Kazerne aldaar. Francisca gaat dan wonen op adres Singel 158. Vermoedelijk als inwonnende dienstmeid. De rest van het gezin verhuist op 16 mei 1891 vanuit Leeuwarden naar Amsterdam Egelantiersgracht nr 52. Ze verhuizen op 6 januari 1892 naar de Kattenburgerstraat nr. 138. Francisca verhuist in maart 1892 naar Weteringsschans 65 vermoedelijk wederom als inwonnende dienstmeid. De rest van het gezin verhuist in september 1892 weer terug naar Leeuwarden. Francisca volgt het gezin in nov 1892 naar Leeuwarden ze is dan 33 jaar oud.

Bronnen: bevolkingsarchief van Leeuwarden en Amsterdam 
Erich, Francisca (I191)
 
83 gaat in 1931 naar Nijmegen
En komt eind 1932 weer terug naar zijn ouderlijk huis.
Beroep Coupeur 
Erich, Wouter Herman (I358)
 
84 Geboorte datum volgens Dirk de Jager 14-9-1810 Erich, Barbara (I153)
 
85 geboren 1776 Gelukstadt, overleden 2 mrt 1825 aan boord van het kofschip "Juffrouw Magrieta Hendrika" van Harlingen. te Loefwaard overboord in de Noordzee is gevallen en verdronken, huwt met Feikjen Klaases Bloemsma op 19 mei 1805 Harlingen, buitenvaarder in leven, kinderen: Antje, geboren 22 aug 1808 Harlingen, Wiepke, geboren 29 mrt 1807 Harlingen, Klaas E, geb 20 dec 1811 Harlingen, (ih huwelijksregister vermeld als: Hendrik Ennig); hu Grote Kerk Harlingen 1805, dopen Grote Kerk Harlingen 1807, 1808, Burgerlijke Stand Harlingen 1811 geboorten, 1825 overlijdens, 1826 overlijdens, 1834 huwelijken; gebruiker van E206, varensgesel; eigenaar is Sipke Schoonbergen, 1814. (B204) ; Erich, Hendrik Alberts (I924)
 
86 geboren 20 dec 1811 Harlingen, huwt met Wilhelmina Schmidt (gk), op 4 jan 1837 Harlingen; varenspersoon, schutter 1 ste Mobiele Vriese Schutterij, zoon van Hendrik Alberts E, en Feikjen Klaases (Bloemsma); Burgerlijke Stand Harlingen 1811 geboorten, 1837 huwelijken; Erich, Klaas (I926)
 
87 geboren 22 aug 1808 Harlingen, gedoopt 13 sep 1808 Harlingen, Nederlands Hervormd, overleden 27 mrt 1875 Harlingen, huwt met Auke Jansen op 28 mrt 1839 Harlingen, spinster, dochter van Hendrik E, en Feikjen Klaases; dopen Grote Kerk Harlingen 1808, Burgerlijke Stand Harlingen 1839 huwelijken, 1875 overlijdens, bevolkingsregister Harlingen 1851 C-155, G-152, H-83, 90; oud 31 jaar, geboren en wonende te Harlingen. 1839, wijk B137; volkstellingsregister 1839; Erich, Antje Hendriks (I142)
 
88 Geboren Amsterdam op basis van het artikel uit Velsen Valks, Hendricus Johannes Maria (I1395)
 
89 gecremeerd op Ookmeer te Amsterdam Smit, Alida (I678)
 
90 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden daarom niet weergegeven aan niet ingelogde gebruikers. U kunt een account aanvragen om toegang te krijgen. Geanonimiseerd (geen datum van overlijden bekend mogelijk een levend persoon daarom alleen toegankelijk voor ingelogde gebruikers) (I126)
 
91 Gehuwd op 24-2-1732 Gezin F108
 
92 Gehuwd voor de de Burgelijke gemeente van Franeker 15-10-1756
Gehuwd voor de Nederlands Hervormde gemeente Franeker 24-10-1756 
Gezin F103
 
93 Gerecht te Franeker 7-10-1809
Huwelijk hervormd te Dongjum 22-10-1809 
Gezin F214
 
94 Gesneuveld bij Landrecis (dep. du Nord, Frankrijk) op 20 apr 1794. (Bij zijn doop staat zijn overlijdensdatum met de opmerking 'in bello contra gallos') Dorenstouter, Petrus Ludovicus (I1161)
 
95 Getrouwd in de Wester Kerk. Gezin F244
 
96 Getuige bij de aangifte van geboorte:
Hendrik Salverda 26 jaar Hotelhouder
Johannes de Haan 54 Agent van een levensverzekeringsmaatschappij 
Erich, Katrina Johanna (I268)
 
97 Getuige bij de doop Wickje Hilles
Voor huwelijk wonende te Husum 
Sibbeles, Dirk (I669)
 
98 Getuigen bij de aangifte zijn Johannes Maurer Baardscheerder en de 23 jarige Johannes Banga (schoenmaker van beroep). Erich, Silvester (I324)
 
99 Getuigen:
Johannes Hoeber 51 jaar oud en blikslager van beroep
Jan Hoeber 48 jaar oud en blikslager van beroep

In 1954 wonende te Runiastraat 16 
Erich, Antoon (I151)
 
100 Hervormd
Beide van Menaldum 
Gezin F20
 

      1 2 3 Volgende»